top of page

Voortgang bestemmingsplan

Bijgewerkt op: 15 feb. 2019

De gemeente is druk bezig geweest om een goed onderbouwd Natuurplan te (laten) maken; dit is nodig om voor de Provincie aan te tonen dat, daar waar meer recreatief gebruik gaat worden toegestaan, de natuurwaarden gecompenseerd kunnen worden. Dit plan is, na wat vertraging, binnenkort klaar. Volgende maand (maart) is een groot stakeholdersoverleg gepland, waar het zal gaan om de beeldkwaliteit en bebouwing. Een belangrijk overleg waar wij natuurlijk de belangen van onze leden zullen behartigen. Tevens zijn een aantal grooteigenaren voor dit overleg uitgenodigd door de gemeente. Getracht zal worden om over dit onderwerp consensus te bereiken. Ook wordt nagedacht over manieren om de sanitatie te regelen; zoals u weet mag er niets in de plas worden geloosd. En er wordt gewerkt aan een Parkeerplan; de publieke ruimte om vrij te parkeren rondom de Vinkeveense Plassen blijft zeer beperkt. In de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 12 juni jl. heeft de Rekenkamercommissie een hard oordeel geveld over het niet handhaven op de Vinkeveense Plassen tussen 2010 en 2017 waardoor er vele illegale bouwsels zijn bijgekomen. De Commissie vindt het niet verantwoord om langer te wachten met handhaving. Het voorstel van de portefeuillehouder aan de raad om de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie op te volgen en direct te beginnen met handhaven, werd in de gemeenteraadsvergadering van 28 juni jl. unaniem aangenomen. Inmiddels heeft de BVVL signalen ontvangen dat mensen hun pas gebouwde blokhut en steigers moeten afbreken. Daarom nogmaals een waarschuwing aan alle leden, legakkereigenaren en -gebruikers: ga niet bouwen en wacht tot de nieuwe regels duidelijk zijn. De gemeente reageert zeer streng op elke bouwactiviteit op de Vinkeveense Plassen, u krijgt een aanzegging van de gemeente om de boel direct weer af te breken op straffe van een hoge dwangsom. Er ligt flink wat politieke druk op dit bestemmingsplan. De BVVL hoopt dat in het stakeholdersoverleg in maart, consensus bereikt kan worden over beeldkwaliteit en bebouwing, zodat we weer een stap verder zijn naar het nieuwe bestemmingsplan voor het Vinkeveense Plassengebied.

BVVL, 15 februari 2019

Recente blogposts

Alles weergeven

Legakkers in het nieuws

De BVVL en de Vinkeveense legakkers komen regelmatig in het nieuws. Vooral lokale bladen houden ons op de hoogte. Dit overzicht kan niet compleet zijn. Mocht u een nieuw berichtje over dit onderwerp t

Algemene Ledenvergadering

1 mei 2023 Op donderdag 20 april 2023 vond in café-restaurant Bon de jaarlijkse BVVL - Algemene Ledenvergadering plaats. Na de gemeentelijke inloopmomenten op 19 april -waar het eerste concept Bestemm

Comments


bottom of page