top of page
PUBLICATIES
Hier vindt u allerlei documenten, gepubliceerd door of in opdracht van de gemeente, die belangrijk zijn in het proces naar het nieuwe bestemmingsplan voor het Vinkeveense Plassengebied. Omdat dit proces al jaren loopt, ongeveer sinds 2012, zult u ook wat oudere documenten tegenkomen. Zo is de “Toekomstvisie Legakkers Vinkeveense Plassen” uit 2012 een van de uitgangsposities.

2023-09-22 Nieuwbrief 37 De Ronde Venen

2023-05-05 Nieuwsbrief 36 De Ronde Venen

2023-05-01 Nieuwsbrief 35 DRV

2023-04-07 Nieuwsbrief 34 DRV

2022-12-29 Nieuwsbrief 33 DRV

2022-10-22_Arcadis Inspiratiedocument Natuur Vinkeveense Plassen

2022-05-25 Meerwaardebenadering natuur_Provincie Utrecht

2022-04-07 Nieuwsbrief 32 DRV ontwikkelingen

2022-02-24 Nieuwsbrief DRV Stormschade

2021-12-21 Bestuurlijk overleg DRV-Provincie.ppt

2021-12-21 Nieuwsbrief 31 DRV

2021-10-28 Nieuwsbrief 30 DRV

2021-07-15 Nieuwsbrief 29 DRV Ontwikkelscenario Zandeilanden

2021-07-01 Nieuwsbrief 28 DRV

2021-02-10 Recreatie Midden Nederland Nieuws_ingekort

2021-01-27 Nieuwsbrief 27 DRV Vertraging BP

2020-07-14 Nieuwsbrief 26 DRV

2020-05-18 Nieuwsbrief 25 DRV

2020-04-09 Nieuwsbrief 24 DRV_Corona

2020-02-27 Informatienota aan de Raad svz Bestemmingsplan

2019-11-07 Nieuwsbrief 23 DRV ontwikkelingen BP_nieuwe tijdlijn

2019-10-15 Informatienota aan de Raad_Voortgang BP

2019-08-22 Nieuwsbrief 22 DRV Bebouwingscriteria

2019-06-13 Nieuwsbrief 20 DRV storm vervolg

2019-06-06 Nieuwsbrief 20 DRV storm

2019-03-06 Notitie oeverbescherming - beschoeien

2019-03-04 Nieuwsbrief 19 DRV

2019-02-07 Natuurplan eindrapport

2019-01-22 Provincie Utrecht_beantwoording vragen over NNN

2018-11-13 Commissie ruimtelijke zaken

2018-10-19 Nieuwsbrief 18 DRV

2018-07-20 Nieuwsbrief 17 DRV

2018-06-28 Raadsvergadering Meningvormende agenda

2018-06-28 Raadsvergadering Besluitnemende agenda

2018-06-12 Commissie ruimtelijke zaken

2018-04-30 Onderzoek handhaving plassengebied

2018-05-07 Nieuwsbrief 16 DRV

2018-02-22 Raadsvergadering Meningvormende agenda

2018-02-22 Raadsvergadering Besluitnemende agenda

2018-01-10 Richtinggevende keuzes Arcadis def

2018-01-08 Notitie adviezen en inbreng

2017-12-28 Notitie aanpak bestaande bebouwing

2017-12-05 Informatienota WOZ-waarde legakkers

2017-11-30 Definitief advies Commissie MER

2016-05-03 Notitie Reikwijdte en Detailniveau Plassengebied Arcadis def

2013-05-20 Visie recreatie en toerisme DRV 2020

2012-12-01 Toekomstvisie Legakkers Vinkeveense Plassen 
2010-04-01 Verordening Vinkeveense Plassen

 

bottom of page