PUBLICATIES
Hier vindt u allerlei documenten, gepubliceerd door of in opdracht van de gemeente, die belangrijk zijn in het proces naar het nieuwe bestemmingsplan voor het Vinkeveense Plassengebied. Omdat dit proces al jaren loopt, ongeveer sinds 2012, zult u ook wat oudere documenten tegenkomen. Zo is de “Toekomstvisie Legakkers Vinkeveense Plassen” uit 2012 een van de uitgangsposities.