top of page

Open brief aan bestuur Ronde Venen:

Bijgewerkt op: 23 mei 2020

“Het is hoog tijd om knopen door te hakken!”


10 januari 2020

Al járen zijn vele eigenaren, huurders en gebruikers van de Vinkeveense legakkers verenigd in de BVVL. De vereniging startte toen in 2011 voor het eerst sprake was van een nieuw bestemmingsplan Vinkeveense Plassen, waarin nieuwe voorwaarden gesteld gingen worden aan wat er wel en wat er niet mag op de legakkers.

90% van de legakkers in de Vinkeveense Plassen is in particuliere handen en in de loop der jaren gingen de eigenaren hun kleine kist van 1x1x2 meter, uitbouwen naar een wat comfortabeler blokhut, wel zo fijn om hierin te recreëren! Weliswaar illegaal, maar er werd niet gehandhaafd en zo kon het gebeuren dat in korte tijd er steeds meer blokhutten verrezen. Leden vragen ons: “Hoelang duurt het nog voor het nieuwe bestemmingplan er is?” Al vele malen verschoven naar 2017, 2018, 2019, 2020, nu 2021! Er zijn legakkereigenaren die hun eigen ding doen op hun eigen legakker. Niet goed te praten, maar wel begrijpelijk, aldus het bestuur van de BVVL. Gelukkig is er een veel grotere groep die zich wél netjes aan de regels wil houden maar die -begrijpelijk- wel steeds ongeduldiger begint te worden. Er moet voorkomen worden dat zij het geloof in het democratische proces verliezen.

De geschiedenis heeft bewezen dat het toestaan van recreatie de beste garantie is voor een goed onderhoud aan de legakkers. De stukken die (vóór de veiling) in handen van de overheid waren, hadden een zeer slechte staat door gebrek aan onderhoud en meerdere legakkers zijn geheel onder water verdwenen. De legakkers zijn dus niet uit luxe geveild maar uit noodzaak omdat de overheid er zelf niet goed voor zorgde. Particuliere eigenaren zorgen er wel goed voor maar dan willen ze natuurlijk wel kunnen recreëren. Zij hebben al de zorg om een dure beschoeiing te maken, die essentieel is om de legakker boven water te houden.

In de “Toekomstvisie 2012” is beschreven hoe dit unieke recreatiegebied beter benut kan worden en hoe dat zou moeten gebeuren, met oog voor de recreant én met oog voor de natuur. Een balans hierin is belangrijk én daar wordt rekening mee gehouden door álle partijen. Inmiddels zijn we negen jaar en ruim een half miljoen euro verder en nóg ligt er geen concept-ontwerpbestemmingsplan. Wat is er loos? Ja, het is een complex proces, ja, allerlei tegenstrijdige belangen spelen, maar zoals de vm. wethouder David Moolenburgh in februari 2018 in de gemeenteraad zei tijdens de behandeling van de “Richtinggevende keuzes”: “dit is de weg die we opgaan, veel anders zal het niet worden!” En de gemeenteraad ging akkoord met die notitie. In september 2019 werden de bouwcriteria behandeld, een onderdeel van het nieuwe bestemmingsplan en belangrijk voor alle legakkereigenaren. Wát schetst onze verbazing tijdens de inspraakrondes en bij de discussie van de politieke partijen: er worden oude argumenten opnieuw gebracht, stations waarvan wij dachten dat ze al lang gepasseerd waren worden door insprekers weer eens aangehaald. Veel aandacht voor (gecreëerde) natuur, weinig aandacht voor de inhoudelijke bouwcriteria; de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 11 september 2019 vindt dat ze eerst weer wat onderzoeken moeten afwachten en schorten voorliggend voorstel op.

Maar we kunnen toch niet aan de gang blíjven om wéér onderzoeken af te wachten, zo komen we nooit tot besluiten. Een democratisch proces moet er zijn, maar we willen ook heel graag dat het bestuur van deze gemeente en de gemeenteraad besluiten neemt, en wel zo snel mogelijk. Want intussen lijken er toch steeds weer een paar blokhutten bij te komen. En, wees eerlijk, na zoveel jaren is er écht geen weg meer terug.

De BVVL-leden zijn niet op zoek naar een verdienmodel, maar naar een recreatieplek waar we op een legale manier een beschoeiing mogen maken die hard nodig is om de cultuurhistorische legakkers te behouden. Kom op, college, gun ons die recreatieplek en zorg dat we vóór het nieuwe zomerseizoen weten wat de bouwcriteria worden en dat daarna het bestemmingsplan zo snel mogelijk rondkomt.

Namens alle 634 leden, Het Bestuur van de BVVL

Vinkeveen, 10 januari 2020

Recente blogposts

Alles weergeven

Legakkers in het nieuws

De BVVL en de Vinkeveense legakkers komen regelmatig in het nieuws. Vooral lokale bladen houden ons op de hoogte. Dit overzicht kan niet compleet zijn. Mocht u een nieuw berichtje over dit onderwerp t

Algemene Ledenvergadering

1 mei 2023 Op donderdag 20 april 2023 vond in café-restaurant Bon de jaarlijkse BVVL - Algemene Ledenvergadering plaats. Na de gemeentelijke inloopmomenten op 19 april -waar het eerste concept Bestemm

Comentários


bottom of page