top of page

Bouwcriteria, voorstel

Bijgewerkt op: 24 sep. 2019

Er ligt een voorstel voor de gemeenteraad over de bebouwingscriteria die gaan gelden in het nieuwe bestemmingsplan Vinkeveense Plassen. Dit voorstel wordt hopelijk in de gemeenteraadsvergadering van 26 september aanstaande, aangenomen. Er zullen nog vele randvoorwaarden aan toegevoegd worden, maar dit is een flinke stap in de goede richting.

In het kort het voorstel: • In zone II mag maximaal 12% van een landdeel van een kadastraal perceel bebouwd worden. De besloten verblijfsruimte mag maximaal 35 m2 zijn. Wel mag er een veranda/overkapping aangebouwd worden. Het totale bouwwerk mag niet groter worden dan 44 m2.

• In zone III mag maximaal 10% van een landdeel van een kadastraal perceel bebouwd worden. De besloten verblijfsruimte mag maximaal 30 m2 zijn. Wel mag er een veranda/overkapping aangebouwd worden. Het totale bouwwerk mag niet groter worden dan 37,50 m2.

De BVVL heeft gestreden voor een zo ruim mogelijke bebouwing, met ruimte voor een veranda. Een overkapping heeft namelijk de voorkeur boven losse partytenten en parasols. We zijn blij dat dit in het voorstel is meegenomen.

Aan verdere randvoorwaarden, regels voor natuurcompensatie en voor het lozen van afvalwater wordt nog hard gewerkt.

In het huidig geldende bestemmingsplan is het nog steeds niet toegestaan ook maar iets te bouwen. Deze regel wordt op advies van de Rekenkamercommissie gehandhaafd. De gemeente heeft alle illegale bouwsels eerder in kaart gebracht.

Daarom nogmaals een waarschuwing aan alle leden, legakkereigenaren en -gebruikers: ga niet bouwen en wacht tot de nieuwe regels duidelijk zijn. De gemeente reageert zeer streng op elke bouwactiviteit op de Vinkeveense Plassen, u krijgt een aanzegging van de gemeente om de boel direct weer af te breken op straffe van een hoge dwangsom.

BVVL 24 augustus 2019.


Update 24 september 2019: In de twee info-commissievergaderingen van 3 en 11 september, voorafgaand aan de Raadsvergadering van 26 september besloot de gemeenteraad dit voorstel aan houden en op te schorten omdat het nog niet rijp was voor besluitvorming. Er waren volgens een aantal politieke partijen nog teveel onzekerheden; een aantal onderzoeken moet eerst worden afgerond. Daar is het wachten nu op. Er volgt binnenkort een aangepaste tijdslijn.

Recente blogposts

Alles weergeven

Legakkers in het nieuws

De BVVL en de Vinkeveense legakkers komen regelmatig in het nieuws. Vooral lokale bladen houden ons op de hoogte. Dit overzicht kan niet compleet zijn. Mocht u een nieuw berichtje over dit onderwerp t

Algemene Ledenvergadering

1 mei 2023 Op donderdag 20 april 2023 vond in café-restaurant Bon de jaarlijkse BVVL - Algemene Ledenvergadering plaats. Na de gemeentelijke inloopmomenten op 19 april -waar het eerste concept Bestemm

Comments


bottom of page