top of page

Belastingdienst negeert argumenten WOZ-verhogingen legakkers

In de brief van 30 juni 2017 van de Belastingdienst Amstelland aan de eigenaren van legakkers, met verzoek de staat van uw legakker op te geven d.m.v het invullen van een formulier en het maken van foto’s, wordt de indruk gewekt dat de BelangenVereniging Vinkeveense Legakkers het met deze brief eens is. Dit is geenszins het geval. Wij hebben een gesprek gehad met de belasting waarbij we al onze argumenten om tot een andere taxatie te komen op tafel hebben gelegd, maar met de brief van 30 juni blijkt dat de Belastingdienst daar totaal ongevoelig voor is geweest.

Wij hebben een rectificatie geëist; ook dit is door de Belastingdienst niet gehonoreerd.

Samen met de Ondernemersvereniging Vinkeveen en de Jacht- en Visserijvereniging De Goede Vangst hebben wij onze bezwaren over de exorbitante verhogingen van de WOZ-waarde van de legakkers neergelegd bij B&W van de Gemeente De Ronde Venen.


Het Bestuur BVVL, 16 augustus 2017

Recente blogposts

Alles weergeven

De BVVL en de Vinkeveense legakkers komen regelmatig in het nieuws. Vooral lokale bladen houden ons op de hoogte. Dit overzicht kan niet compleet zijn. Mocht u een nieuw berichtje over dit onderwerp t

2 juli 2022 Gelukkig kon dit jaar de Algemene Ledenvergadering gewoon weer in café-restaurant Bon gehouden worden. We konden elkaar weer eens in persoon spreken en het was als vanouds fijn om de prima

bottom of page