Vinkeveen verdient duidelijkheid m.b.t. legakkers

Op de  site van InVinkeveen.nl staat een enquête over hoe de bewoners van Vinkeveen staan tenopzichte van de veranderingen op de legakkers.

Je kan commentaar lezen en leveren, je stem uitbrengen en de uitslag daarvan tot dusver zien.